UV dezinfekcija i sterilizacija

Sa povećanjem zagađenja životne sredine, od strane neorganskih i organskih supstanci, upotreba kratkotalasnog UV zračenja u prevazilaženju problema kontaminacije mikroorganizmima uveliko dobija na značaju. Mikroorganizmi kao što su: bakterije, plesni, kvasci, protoze i virusi mogu biti uništeni izlaganjem kratkotalasnom UV zračenju.

Dezinfekcija vazduha u prostorijama, kao i površina zidova, podova, plafona u njima, uspešno se obavlja upotrebom UV zračenja već dugi niz godina.

Danas su primene ovog načina sterilizacije i dezinfekcije mnogobrojne i taj se broj stalno uvećava. Upotreba UV zračenja uz pomoć novih tehničkih
rešenja, što će biti prikazano, može obezbediti sterilizaciju i dezinfekciju veoma efikasno na jeftin i često vrlo jednostavan način u najrazličitijim situacijama.

Fotohemijski efekat dobijen izlaganjem mikroorganizama kratkotalasnom (UV-C) zračenju se ogleda u promenama (oštećenju) samog jezgra ćelije, što onemogućava njenu deobu a samim tim i njeno umnožavanje. Ovo praktično znači uništavanje (ubijanje) odnosno inaktivizaciju mikroorganizma.

Pomenuti fotohemijski efekat se dobija pri talasnim dužinama EM zračenja od 100 nm do 280 nm (UV-C opseg). Najefikasniji germicidni efekat ima UV zračenje talasne dužine 253,7 nm. Pri ovoj talasnoj dužini se ne oslobađa ozon (O₃) iz okolnog vazduha koji je inače štetan, pa se stoga danas isključivo ova talasna dužina primenjuje pri UV sterilizaciji i dezinfekciji. Način primene UV zračenja pri sterilizaciji i dezinfekciji vazduha, vode (tečnosti), površina prostorija ili površina predmeta se ogleda u njihovom izlaganju direktnom zračenju.

Vreme izlaganja (ekspozicije) zavisi od vrste mikroorganizama (njihove otpornosti i oblika u kome se javljaju) koje je potrebno uništiti; udaljenosti od izvora UV zračenja i nivoa čistoće (u mehaničkom smislu) vazduha, tečnosti ili površine koju želimo da sterilišemo (dezinfikujemo).

Bitno je napomenuti da je najefikasnije jedino direktno UV zračenje. Na kraju treba ukazati na činjenicu da je ovo i prirodan način sterilizacije i dezinfekcije jer unutar spektra sunčevog zračenja su prisutne i talasne dužine UV zračenja sa izraženim germicidnim efektom.