PCR test Kopaonik

RT-PCR Kopaonik

U Dom zdravlja Raška – Ambulanta Kopaonik, koja se nalazi izmedju Konaka i Hotela Olga Dedijer ( mapa )

RT-PCR test je i za domace i strane turiste 9.000 RSD. Ako uzorak bude uzek do 14 časova, rezultat PCR testa stiže u istom danu.

Telefon: : +381 36 5471 094 ili +381 66 8410 116

RT-PCR TESTIRANjE

1. DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM NASTANjENjEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NjIHOVIH PORODICA, KAO I ZA SVE DRUGE STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: RT-PCR TESTIRANjE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 9.000,00 dinara – CENA SE PRIMENjUJE OD 19. APRILA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 501 – JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 501 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjANE