Opšti uslovi

Opšti uslovi najma apartmana

APARTMANI KOPAONIK CENTAR MAGLIĆ

 

1. Predmet Opštih uslova

1.1. Ovim Opštim uslovima se uređuju usluge koje Apartmani Kopaonik Centar Maglić (u daljem tekstu Apartmani) nudi svojim klijentima (u daljem tekstu Klijent).

1.2. Korišcenjem usluge najma apartmana, kao i u slučaju uplate depozita za rezervaciju, smatraće se da je Klijent u celosti, bez ograničenja, prihvatio ove Opšte uslove.

1.3. Trajanje najma je određeno u Potvrdi rezervacije.

 

2. Rezervacija i otkaz rezervacije

2.1. Kako bi Klijent potvrdio rezervaciju, mora uplatiti depozit (u iznosu 50% ukupnog najma, osim ako je drugačije određeno) u roku od 14 dana. Depozit se odbija od ukupne najamnine po dolasku. Po prijemu uplate Apartmani će Klijentu izdati pisanu Potvrdu rezervacije.

2.2. U slučaju otkaza rezervacije, od strane Klijenta, depozit će se vratiti prema sledećim uslovima:

• otkaz rezervacije 60 ili više dana pre dolaska, 90% depozita će biti vraćeno

• otkaz rezervacije 60-31 dana pre dolaska, 50% depozita će biti vraćeno

• otkaz rezervacije 0-14 dana pre dolaska, nema povrata depozita

2.3. Apartmani zadržavaju pravo zameniti odabrani apartman drugim, jednakog nivoa i kvaliteta, u slučaju nepredviđenih okolnosti (na primer ako u apartmanu dođe do znatnog oštecenja pre ili u toku dolaska Klijenta, u kojem slučaju se Apartmani obvezuje odmah obavestiti Klijenta o promeni).

 

3. Način plaćanja

3.1. Plaćanje se vrši u dinarima i iznos ne sme biti opterećen bilo kakvim troškovima banke, varijacijama u promeni valute itd. Ukoliko Klijent odluči da plati u drugoj valuti, Apartmani koriste dinarski srednji kurs Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Da bi ste osigurali i potvrdili Vašu rezervaciju molimo Vas da u roku od 14 dana uplatite navedeni iznos sa računa koji ste dobili emailom. U protivnom ćemo smatrati da je Vaša rezervacija otkazana.