OPŠTI USLOVI ZA NAJAM APARTMANA – KopBnB AKCIJA Leto 2020

1. Predmet Opštih uslova

1.1. Ovim Opštim uslovima se uredjuju usluge koje KopBnB (u daljem tekstu Apartmani) nudi svojim klijentima (u daljem tekstu Klijent).

1.2. Korišcenjem usluge najma apartmana, kao i u slucaju uplate depozita za rezervaciju, smatrace se da je Klijent u celosti, bez ogranicenja, prihvatio ove Opšte uslove.

1.3. Trajanje najma je odredjeno u Potvrdi rezervacije.

2. Rezervacija i otkaz rezervacije

2.1. Kako bi Klijent potvrdio rezervaciju, mora uplatiti depozit naznačen u predračunu u roku 7 dana od dobijanja ili prilikom preuzimanja istog od strane kurirske službe i plaćanja pouzećem. Po prijemu uplate Apartmani ce Klijentu izdati pisanu potvrdu rezervacije.

2.2. Tačan termin boravka, gost ima prava da definiše:

  • Nakon poručivanja, a pre same uplate aranžmana. U tom slučaju, rezervacija se smatra važećom tek nakon uplate depozita
  • U svakom trenutku nakon uplate depozita, a u periodu važenja ponude ( 01.04.2020 do 30.11.2020. ) najkasnije jedan dan pre dolaska
  • Popunjenost objekta i slobodne termine, moguće je pratiti na sajtu https://www.kopaonik-apartmani.com/sr/akcija-leto-na-kopaoniku-2020/  

2.3. Gost tačan datum dolaska definiše na sledeće načine:

2.2. Pravila u slucaju otkaza rezervacije, od strane Klijenta :

• otkaz rezervacije 7-30 dana pre dolaska, u tom slučaju gost ima pravo izbora novog termina korišćenja ponude

• otkaz rezervacije 0-7 dana pre dolaska, gost gubi pravo korišćenja ponude u drugom terminu i smatra se da je ponuda iskorišćena

2.3. Apartmani zadrzavaju pravo zameniti odabrani apartman drugim, jednakog nivoa i kvaliteta, u slucaju nepredvidjenih okolnosti (na primer ako u apartmanu dodje do znatnog oštecenja pre ili u toku dolaska Klijenta, u kojem slucaju se Apartmani obvezuje odmah obavestiti Klijenta o promeni).

3. Nacin placanja

3.1. Placanje se vrši u dinarima i iznos ne sme biti opterecen bilo kakvim troškovima banke, varijacijama u promeni valute itd. Ukoliko Klijent odluci da plati u drugoj valuti, Apartmani koriste dinarski srednji kurs Narodne banke Srbije na dan placanja.