Cena parkiranja u garaži 2019 – Kopaonik

Kopaonik

Услуга паркинга у гаражи
Сваки започети сат 150 РСД
Дневна карта 1.900 РСД
Месечна карта 45.000 РСД

Панорамско разгледање жичаром
Појединачна вожња жичаром 350 РСД
3 вожње жичаром 850 РСД
Полудневна карта за вожњу жичаром 1.100 РСД
Дневна карта за вожњу жичаром 1.800 РСД

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ – СКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК

Ценовник забавних садржаја